Sprejmi piškotke? Provided by OpenGlobal E-commerce
Računovodsko finančne storitve, analitika, svetovanje, davčna politika, obračun DDV

računovodske storitve

Z dolgoletnimi izkušnjami vseh zaposlenih opravljamo računovodske storitve na strokovno visoki ravni v skladu z veljavnimi računovodskimi in davčnimi predpisi za pravne osebe (d.o.o., d.d., d.n.o), samostojne podjetnike (s.p., odvetnike, notarje, zdravnike), zadruge in zavode.

Programska oprema, ki jo uporabljamo, omogoča povezavo strankam preko spleta in ogled svojih podatkov, prav tako svojim strankam neposredno prenašamo podatke po spletu (bilančna poročila, preglede knjigovodskih evidenc, obračun plač, obračun ddv, ...)

Celotni obseg zajema naslednje računovodske storitve:
 • Glavna knjiga s saldakonti
 • Spremljanje analitične evidence stroškov in prihodkov po stroškovih mestih
 • Obračun davka na dodano vrednost, DDV
 • Evidenca osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Mesečno spremljanje rezultatov poslovanja
 • Izdelava letnih računovodskih in davčnih bilanc
 • Poročanja Banki Slovenije
 • Obračun obresti in izpis opominov ter IOP uskladitev
 • Analiziranje poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
 • Obračun plač, poročanje DURS, AJPES in ZPIZ v zvezi s plačami
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb in poročanje DURS; najemne pogodbe, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, ...
 • Arhiviranje poslovne dokumentacije
 • Sodelovanje pri davčnih pregledih in pripravah ugovorov na ugotovitve DURS-a
 • Sodelovanje pri pregledih ZPIZ-a
Ostale finančne storitve:
 • priprava bilančnih podatkov za banke - PRIDOBITEV POSOJIL
 • izdelava investicijskih elelaboratov in finančnih planov
 • svetovanje in sodelovanje pri vzpostavitvi kontrolinga v podjetjih
uporabne informacije
Za dostop do uporabniških strani si morate pridobiti geslo. Za geslo nas lahko kontaktirate preko e-obrazca.

koristne povezave:
 • DURS
 • AJPES
 • ZVEZA RAČUNOVODIJ
 • CARINA RS
 • URADNI LIST RS
 • BANKA SLOVENIJE
 • ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 • ZPIZ
 • ZZZS
 •   GEM podjetje za računovodsko - finančne storitve in svetovanje d.o.o. Krško , Cesta 4.julija 24, 8270 Krško
    T: 07 49 04 410     e-mail: info@racunovodstvo-gem.si
  Piškotki Izdelava spletnih strani: 1A INTERNET